DIN BYGG PARTNER!

BYGG & MARK

SERVICE I SVERIGE AB

Dränering

Professionell

BYGGFIRMA

I STOCKHOLM

BYGGMARK

Att se över taket på sin fastighet innan det är för sent, är alltid en god idé. Att ha ett fräscht och modernt tak höjer värdet på din fastighet. Dessutom kan du göra ordentliga energibesparingar. Problem i form av mögel, fukt, svamp eller skadedjur är otrevliga och besvärliga. Vid en förbesiktning får vi en överblick över statusen på befintligt tak och omfattningen på arbetet. Det kan handla om allt från att åtgärda läckage till att tilläggsisolera. Vi arbetar säkert och tryggt utan att du behöver påverkas nämnvärt som boende i huset.

DRÄNERING

Vi erbjuder noggrann och ordentlig dränering i hela Storstockholm

MARK & ANLÄGGNING

Vi utför allt inom mark och anläggning åt både företag och privatpersoner

NYBYGGNATION

Vi utför alla typer av ombyggnationer

RENOVERING

Det gamla slitna huset kan bli som nytt igen

HÖG KVALITET

OCH SNABBT ARBETE

NYBYGGNAD

BYGG DITT NYA HUS MED OSS

Vi genomför total- och utförandeentreprenader i nära samarbete med beställare. Vi utför nybyggnation av så väl villor, radhus, punkthus som kontor och industrifastigheter

Vi utför alla typer av ombyggnationer. Vi bygger inte enbart utförandeentreprenader utan är även delaktig och skapar den ombyggnation våra kunder önskar. Vid våra entreprenader är det normala att våra kunder förespråkar att vi samordnar hela entreprenader ur kvalitet- och arbetsmiljösynpunkt. Vi samarbetar med en rad duktiga underentreprenörer i genomförandet av våra ombyggnadsprojekt.

Våra kunder

berättar om oss 

Våra kunder

berättar om oss