PLATTA
PÅ MARK

Flera varianter av platta på mark

Många byggprojekt kräver markarbeten. Oavsett om du ska anlägga gräsmatta, bygga ett nytt hus, friggebod eller lägga nya plattor i trädgården så är själva grundarbetet viktigt.

PLATTA PÅ MARK

Platta på mark

Platta på mark är idag den vanligaste grundläggningsformen. En konstruktion för platta på mark består av kantelement runt ytterkanten av grunden, isolering av cellplast som läggs direkt på marken inne i grunden samt en armerad betongplatta som gjuts på isoleringen. Denna konstruktion utgör således grunden för huset och fungerar som bottenbjälklag. Platta på mark passar för alla typer av småhus och kommersiella byggnader samt för industri och jordbruk där huset byggs på plats.

MARK & BYGG

Skydd mot markradon

Vid fast mark schaktas matjord bort och plattan får vila på undergrunden. Vid lösare mark eller där stora eller ojämna sättningar befaras pålas grundplattan. Kombinationer av dessa metoder kan förekomma.

När det gäller underhåll har platta på mark god beständighet under förutsättning att fuktskyddet fungerar och att vatten inte tillåts rinna in i eller under plattan. 

Bärande system och material

Platta på mark består av en armerad betongplatta och förstyvande balkar under bärande linjer. Plattan och balkarna vilar direkt på undergrunden. Om marken har begränsad bärighet pålar man under förstyvningsbalkarna och plattorna görs fribärande mellan balkarna.

Våra tjänster

Värmeisolering

För att göra konstruktionen säker från fuktsynpunkt bör värmeisoleringen placeras under plattan så att man får en “varm” grundplatta. Under golvbeläggningen läggs då eventuellt en tunn isolering.

Underliggande värmeisolering av platta på mark kan kompletteras med tunn så kallad komfortisolering i golvet på betongplattans översida.